เงื่อนไขการเปลี่ยนเคลมสินค้า

  1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น, จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย สภาพเปลี่ยนไปจากที่เป็นจริง
  2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า bohktoh.com ก่อนทุกครั้ง
  3. สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ของ bohktoh.com ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี
  4. bohktoh.com จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะทำการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที
  5. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

หมายเหตุ:ทาง bohktoh.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้

 

*กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/ สั่งผลิต

*กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ

*สินค้าที่จำกัดระยะเวลาในการใช้งาน

*สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า

 

**การเคลมสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ กรณีสินค้าพร้อมส่ง ดำเนินการได้ภายใน 7 วัน หากสินค้าหมดจะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่

“สินค้ามีการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าของประเทศ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและความพึงพอใจหลังการขายที่ดีเยี่ยม จากทางบรัษัทโดยตรง ในการเคลมสินค้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ bohktoh.com

 

เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการเรียบร้อยแล้วพบปัญหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของ bohktoh.com  ถือเป็นที่สิ้นสุด

ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายโดยมีหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านทางอีเมล์ info@boktocosmetics.co.th ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ และให้ส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1.สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า

2.สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรือEmail และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี ที่อยู่ปลายทางจากขนส่งเอกชนในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ (กรณีส่งโดยขนส่งเอกชน)

3.สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์ ,ใบรับประกัน

4.สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ บอกต่อ กำหนดไว้

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้

ช่องทางการเปลี่ยนคืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อ โดยอีเมลมาที่ info@boktocosmetics.co.th หรือโทร: 097-236-4664 เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจาก info@boktocosmetics.co.th  ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่ Bohktohเพื่อทำการตรวจสอบตามเงื่อนไข ได้ 2 ช่องทางตามด้านล่างนี้

ส่งเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน มาได้ที่:

239/225 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด: สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์: 10270
ประเทศ: ไทย

ฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ Line@bohktoh

การรับเปลี่ยน-คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ไปดำเนินการเองที่ ไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง จนกว่าจะตรวจพิสูจน์สภาพสินค้าและเจ้าหน้าที่ bohktoh.com จะติดต่อลูกค้ากลับไปภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าเพื่อยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าพร้อมคืนค่าขนส่งสินค้าที่ลูกค้าชำระไว้ หากพิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืน ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้าคืนท่านโดยเก็บเงินปลายทาง

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

1.จ่ายคืนเป็นคูปองใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าของ bohktoh.com ภายใน 7 วันหลังจากบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืน

2.จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 3-7 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน

3.จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 15 วันหลังจากบริษัทฯได้รับสินค้าคืนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการปกป้องข้อมูลของ Bohktoh.com
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “ความปลอดภัยของข้อมูล”) เป็นความรับผิดชอบทางสังคมที่ Bohktoh.com และกลุ่มบริษัท (ซึ่งต่อไปเรียกรวมกันว่า “Bohktoh”) ได้ให้รายละเอียดในนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด
นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล Bohktoh เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์และได้เพิ่มนโยบายต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
1.Bohktoh จะแจ้งจุดประสงค์ของการใช้งานให้คุณทราบ รวมถึงบุคคลที่ต้องติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบจะขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์เท่านั้น Bohktoh จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่คุณได้ตกลงแล้วเท่านั้น Bohktoh จะไม่ส่งมอบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่คุณได้ยินยอมไว้ล่วงหน้าแล้ว
2.Bohktoh จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ บรรทัดฐาน และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างปลอดภัย และเพิ่มการดำเนินการเพื่อการป้องกันและแก้ไขต่อการเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูล
3.หากคุณต้องการตรวจสอบ แก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเรา Bohktoh จะพยายามตอบสนองตามคำขอของคุณอย่างเหมาะสม
4.Bohktoh จะพยายามพัฒนาระบบควบคุมการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ Bohktoh จะปฏิบัติตามโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม และดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

Bohktoh.com จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าโดยการนำเสนอประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ข้อมูล และบริการให้ตรงตามที่ต้องการ เราอาจจะสอบถามข้อมูลเช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท เป็นต้น
• การสมัครเข้าร่วมการสัมมนา งานอีเว้นท์ และแคมเปญ
• การตอบแบบสอบถามออนไลน์
• คำขอแผ่นพับหรือข้อมูลออนไลน์
• การพิสูจน์ตัวตนสำหรับคำขอและการสอบถาม
• ข้อมูลอื่นๆ เพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นระหว่างคุณและ Bohktoh
สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านบนนี้ Bohktoh จะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์นั้นๆ อย่างชัดเจน

2. การใช้และการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

Bohktoh จะใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและส่งข้อมูลกลับไปหาคุณภายใต้ขอบเขตต่อไปนี้:
1.โดยข้อตกลงแล้ว Bohktoh จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยที่ไม่ได้แสดงเนื้อหาของบริการและวัตถุประสงค์ หรือไม่ได้รับอนุญาต
2.Bohktoh อาจติดต่อกับคุณผ่านทางสื่อ เช่น อีเมล จดหมาย แฟ็กซ์ หรือโทรศัพท์โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อหาเราได้ทุกเวลาเพื่อปฏิเสธบริการต่อไปนี้:
• การนำเสนอข้อมูลการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ข้อมูลทางเทคนิค และบริการอื่นๆ
• การส่งแผ่นพับ นิตยสาร และเอกสารอื่นๆ
• การส่งคำเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ สัมมนา แคมเปญ แบบสอบถามออนไลน์ และกิจกรรมอื่นๆ
• การแสดงข้อมูลจำเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อไปแล้วหรือบริการที่คุณได้สมัครใช้งานแล้ว
3.Bohktoh จะพยายามตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อคำขอของคุณในการตรวจสอบ ยืนยัน แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอัปเดตข้อมูล โปรดติดต่อเรา

3. การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

Bohktoh จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:
1.การได้รับการยินยอมจากลูกค้า
2.การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม (ที่ได้ลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับกับ Bohktoh) ตามขอบเขตที่จำเป็น เพื่อการส่งมอบบริการและข้อมูลของเราให้แก่ลูกค้า
3.การแชร์ข้อมูลอย่างเหมาะสมกับบริษัทในเครือของเราและตัวแทนซึ่งมีหน้าที่ตอบสนองหรือติดตามผลลูกค้า
4.การได้รับคำขอให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและข้อบังคับ

4. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรม

Bohktoh จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:
1.Bohktoh จะเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการดัดแปลงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัท
2.Bohktoh จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ให้อยู่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งป้องกันด้วยไฟร์วอลล์ โดยที่ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงได้

5. การใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเราจะใช้คุกกี้อยู่เป็นครั้งคราว เพื่อปรับปรุงข้อมูลและบริการที่มีอยู่และเพื่อช่วยให้การเข้าชมไซต์สะดวกยิ่งขึ้น เราจะใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวตนของคุณเมื่อคุณกลับเข้ามาชมเว็บไซต์อีกครั้งในภายหลัง คุกกี้จะไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนที่จะยอมรับคุกกี้ใหม่หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด
คุณสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราและ/หรือปฏิเสธคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ แต่อาจส่งผลให้คุณลักษณะหรือบริการบางอย่างของเราทำงานไม่ถูกต้อง

นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

นโยบายนี้กำหนดรายการพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้สามารถคุ้มครองทรัพย์สินทางข้อมูลที่บริษัทเรา
 มีอยู่ได้อย่างแน่นอน
สำหรับรายละเอียดของแต่ละมาตรการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต่อไปนี้ จะกำหนดในระเบียบว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
1.โครงสร้างการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลกำหนดมาตรการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลสำหรับทั้งกลุ่มบริษัทฯ และนำไปดำเนินการต่อไป เพื่อบริหารงานด้านความมั่นคง
2.จัดการทรัพย์สินทางข้อมูล
จัดระเบียบและแบ่งประเภททรัพย์สินทางข้อมูลที่ควรคุ้มครอง ตรวจสอบระดับความสำคัญของแต่ละทรัพย์สิน และจัดการอย่างเหมาะสมตามรูปแบบการบันทึกทรัพย์สินทางข้อมูลนั้น ๆ
3.การจัดการระบบข้อมูล
ดำเนินมาตรการต่อไปนี้ต่อระบบข้อมูลทั้งหมดที่ใช้งานทรัพย์สินทางข้อมูล เพื่อให้การใช้งานอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลที่ใช้จัดการทรัพย์สินทางข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำและทำงานโดยรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยได้อย่างแน่นอน
(1)การจัดการระบบ
(2)การจัดการข้อมูล
(3)การจัดการข้อบกพร่อง
(4)การจัดการการเปลี่ยนแปลง
(5) การจัดการประวัติข้อมูลการใช้งาน (log)
1.การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
Bohktoh เป็นเจ้าของจะได้รับการจัดประเภทตามระดับความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ข้อมูลอยู่ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม
2.การจัดการทรัพยากรมนุษย์
กำหนดมาตรการจัดการการฝึกอบรม เรียนรู้และใช้งานระบบข้อมูล การปฏิญาณและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริหาร พนักงาน พนักงานชั่วคราว และทุกคนที่ใช้งานทรัพย์สินทางข้อมูลของบริษัทฯ ปฏิบัติงานโดยมีความเข้าใจในกฎการใช้งานและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้งานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่ก่อนจ้างตลอดจนสิ้นสุดการจ้าง และดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เกิดโดยมนุษย์
3.การจัดการการจ้างบริษัทภายนอก (เอาท์ซอร์สซิ่ง)
ในการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ปฏิบัติงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานทรัพย์สินทางข้อมูล ให้ควบคุมจัดการโดยทำสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่บริษัทภายนอกผู้รับจ้างควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถคุ้มครองทรัพย์สินทางข้อมูลได้อย่างแน่นอน
4.การจัดการการปฏิบัติตามกฎ (คอมไพลแอนซ์)  กำหนดมาตรการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและใช้งานทรัพย์สินทางข้อมูลตามนโยบายนี้ ระเบียบว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและกฎที่สร้างขึ้นตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค โดยปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อเลี่ยงการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการกระทำผิดหน้าที่ตามสัญญาและกฎระเบียบทางกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
5.การจัดการภัยคุกคาม
กำหนดแผนและวางโครงสร้างการรับมือภัยคุกคาม เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการภัยคุกคามทางความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทั้งหมด อาทิ ข้อมูลรั่วไหลเนื่องจากติดไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ
6.การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ กำหนดแผน การฝึกซ้อมและโครงสร้างการรายงานเกี่ยวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถหยุดกิจกรรมทางธุรกิจเนื่องจากการเกิดความเสียหายร้างแรงต่อระบบข้อมูลไม่ว่าจะด้วยความเสี่ยงแบบใดก็ตาม ตลอดจนปกป้องกระบวนการทำงานที่สำคัญจากปัญหาเหล่านั้น และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจรวมถึงกระบวนการทำงานที่สำคัญต่อได้โดยเร็ว
7.การประเมินผลและตรวจสอบ
ประเมินผลหรือตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อประเมินสถานะและความเป็นประโยชน์ของการดำเนินมาตรการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งเสริมอยู่ และวางแผนการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต่อไป