เกี่ยวกับเรา

ที่มาของคำว่า “บอกต่อ”
     ‘ขนตาปลอม’ อาจเป็นเพียงเครื่องประดับสักชิ้นที่พร้อมใช้งานบนโต๊ะเครื่องแป้ง สําหรับใครหลาย ๆ คน แต่สําหรับบอกต่อนั้น ขนตาปลอมคืออวัยวะชิ้นที่ 33 เพื่อเติมเต็มผู้ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

          ในปีนั้น คุณปราง ชลธิชา ศรีแสวง ได้เปิดร้านค้าขนตาปลอม แบรนด์ต่าง ๆ ใน Instagram ซึ่งถือว่าเป็นร้านขนตาปลอมร้านแรกๆ ที่ใช้วิธีการขายผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน ได้มีโอกาสใช้สินค้าดี ๆ ในราคาที่สมเหตุสมผล

          คุณปรางมีมาตรฐานการคัดเลือกสินค้ารุ่นต่าง ๆ มาขาย โดยทุกชิ้นต้องผ่านการทดลองใช้เองก่อนเป็นอันดับแรก และหลังจากการขายแล้วก็จะรับฟังทุกความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา สินค้าในอนาคตทําให้สินค้าทุกชิ้นจากร้านเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และผ่านการคัดสรรจนเป็นที่พอใจของลูกค้าอยู่เสมอ ลูกค้าของร้านจึงมาจากการแนะนําและบอกต่อ จากผู้ที่เคยได้ใช้บริการจากทางร้านเสียเป็นส่วนมาก

             แต่หลังจากรวบรวมข้อมูลทั้งข้อดีและข้อด้อยจนเพียงพอแล้ว จึงพบว่าขนตาปลอมหลาย ๆ แบบนั้นยังไม่สามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วนดีพอ เราจึงตัดสินใจเริ่มออกแบบ และสั่งผลิตขนตาปลอมในแบรนด์ของตัวเอง ด้วยความหวังจะสร้างสรรค์ขนตาปลอมที่ตอบโจทย์ กับผู้ใช้มากที่สุด โดยพยายามลบจุดด้อยต่าง ๆ จากขนตาปลอมอื่น ๆ ที่ได้เจอมา และเน้นที่คุณภาพเป็นอันดับแรก

จนเมื่อสินค้าผลิตเสร็จสมบูรณ์ เราจึงตัดสินใจเลือกใช้คําว่า ‘บอกต่อ’ ที่สื่อความหมายง่าย ๆ ตรงไปตรงมา และติดอยู่ในใจเสมอตั้งแต่เปิดร้านมาเป็นชื่อแบรนด์ เพราะเรามีความมั่นใจว่า สินค้าต้องมี คุณภาพที่ดีจึงมีการบอกต่อ และยังเป็นคําที่มีความหมายว่าหากไม่มีการบอกต่อในวันนั้น ก็ไม่มีขนตาปลอมบอกต่อในวันนี้อีกด้วย

   “ขนตาปลอม” อาจเป็นเพียงเครื่องประดับสักชิ้นที่พร้อมใช้งานบนโต๊ะเครื่องแป้ง สําหรับใครหลายๆคน แต่สําหรับบอกต่อนั้น ขนตาปลอมคืออวัยวะชิ้นที่ 33 เพื่อเติมเต็มผู้ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

    หากลองมองย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน การใช้ขนตาปลอมในชีวิตประจําวันเพื่อเติมแต่งความสวยงามบนใบหน้านั้น อาจเป็นเรื่องที่ยังไม่คุ้นเคยนักในความรู้สึกของคนทั่วไป จนทําให้บางคนอาจยังไม่กล้าลองใช้ด้วยเหตุผลที่ว่า กลัวจะรําคาญบ้าง กลัวหนักตาบ้าง กลัวจะดูแปลกในสายตาคนอื่นบ้าง เราเข้าใจในจุดนั้นเสมอมา เพราะมันก็เป็นสิ่งที่กวนใจเราทุกคนเมื่อต้องลองใช้ขนตาปลอมในครั้งแรกกันทั้งนั้น

      แต่ลองคิดตามเล่นๆว่าหากคุณอาศัยอยู่ในบ้านน่ารักๆลังหนึ่ง มีพื้นที่ว่างเล็กๆ หน้าบ้านบ้านหลังนี้ เป็นบ้านที่คุณอยู่มาตั้งแต่เกิด ทุกสิ่งในบ้านก็มีพร้อมสรรพดีทุกๆวัน เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็มักออกมาเดินเล่นผ่านหน้าบ้านคุณ จนเป็นเรื่องปกติจนมาวันหนึ่งที่คุณได้ลองเอาดอกไม้สวยๆ มาปลูกบนที่พื้นที่หน้าบ้าน แน่นอนว่าทุกคนที่เดินผ่านหน้าบ้าน ต้องเหลียวมองด้วยความชื่นชมแน่ๆ ไม่ต่างกับการใช้ขนตาปลอมที่สามารถเพิ่มความน่าดึงดูดให้ดวงตาของคุณเช่นกัน ถ้าเช่นนั้นแล้ว ทําไมวันนี้เราจะไม่ลองเปิดใจทําตัวเองให้น่าสนใจขึ้นอีกล่ะ?

      แต่ลองคิดตามเล่นๆว่าหากคุณอาศัยอยู่ในบ้านน่ารักๆลังหนึ่ง มีพื้นที่ว่างเล็กๆ หน้าบ้านบ้านหลังนี้ เป็นบ้านที่คุณอยู่มาตั้งแต่เกิด ทุกสิ่งในบ้านก็มีพร้อมสรรพดีทุกๆวัน เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็มักออกมาเดินเล่นผ่านหน้าบ้านคุณ จนเป็นเรื่องปกติจนมาวันหนึ่งที่คุณได้ลองเอาดอกไม้สวยๆ มาปลูกบนที่พื้นที่หน้าบ้าน แน่นอนว่าทุกคนที่เดินผ่านหน้าบ้าน ต้องเหลียวมองด้วยความชื่นชมแน่ๆ ไม่ต่างกับการใช้ขนตาปลอมที่สามารถเพิ่มความน่าดึงดูดให้ดวงตาของคุณเช่นกัน ถ้าเช่นนั้นแล้ว ทําไมวันนี้เราจะไม่ลองเปิดใจทําตัวเองให้น่าสนใจขึ้นอีกล่ะ?

ปี 2010 บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด เริ่มต้นจากร้านค้าเล็กๆ ที่เปิดตัวบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค จนมาถึงปัจจุบันบอกต่อได้ขยายกิจการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวสินค้าหรือรวมถึงการบริการให้ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่เคยทิ้งจุดยืนเดิมที่มีมาตั้งแต่วันแรกนั่นคือ ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆให้กับคุณ